6 Sigma

Jan 19
   


Hayatımız boyunca büyük küçük bir sürü hata yaparız. Şirketler için de aynı şeyler geçerli. Başarılı bir kuruluş için projeler üretmek, büyümek ne kadar önemliyse var olan problemleri de en iyi şekilde çözmek bir o kadar önemlidir. Bunları çözmek, mükemmelliğe olabildiğince yaklaşmak için bazı yöntemler kullanılır. Bunlardan biri de 6 Sigma yöntemidir. Hadi gelin bu metodu inceleyelim.


6 Sigma süreçlerin ölçülüp, analiz edilmesini daha sonra da iyileştirip
bunun sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir metodolojidir. Bu yöntem işletmelerin stratejilerine göre, kalite anlayışına göre, kapasitelere göre değişiklik gösterebilir.

İşletmelerin kullandıkları sigma sayılarına göre hata oranları:
Sigma düzeyi – Milyonda hata seviyesi 
6σ – 3.4 
5σ – 233
4σ – 6210
… 

Şirketler genel olarak 6 Sigma yöntemini kullanırlar çünkü verilere göre milyonda en az hata payı olan, mükemmelliği sağlayan bir metottur.

William Edwards Deming altı sigma metodunun 5 aşaması yanda gösterilmektedir. (DMAIC döngüsü)

Peki bu aşamalar ne işe yarıyor ve nasıl kullanılıyor?


Tanımlama aşaması
, problemi tanımlamak ve bu problemin müşteriye, çalışanlara ve kar etmekteki etkisini belirlemek amacıyla yapılır.


Ölçme
 aşamasında, proje durum raporu doldurularak termin ve hedefler belirlenir. Sürecin akış diyagramı çizilirken, girdiler, çıktılar belirlenir ve sebep sonuç ilişkisi kurulur. 


Analiz
 aşamasında, problemin ya da sürecin mevcut performansı ile hedeflenen arasındaki farkı ortadan kaldırmak amacıyla analizler yapılır. 


İyileştirme
 aşamasında, sürecin sahip olduğu sorunları ortadan kaldıracak çözümler beyin fırtınası aracılığıyla tasarlanır ve uygulama planları geliştirilir.


Kontrol
 aşamasında, süreç iyileştirmesi başarılı ise doğrulanır ve zaman içinde iyileştirmenin süreceğinden emin olunur. Yeni sürecin istatistiksel süreç kontrolü altına alınması sağlanır. Eğer hedefler karşılanmaz ise DMAIC döngüsü tekrar başlatılır.

Altı Sigma’yı uygulayan şirketler milyonlarca hatta milyarlarca dolar tasarruf sağlamakta, üretkenlik ve verimliliklerini arttırmaktadır. Ayrıca bu yöntemle yalnız büyük şirketlerde değil küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde de büyük yükselişlere imza atmıştır.

6 sigmada kuşaklar ne anlama gelir?

Uzman Kara Kuşak: Kara Kuşak ve Yeşil Kuşakları eğitir, onlara koçluk yapar. Temel ölçütlerin belirlenmesi, stratejik yön verme ve projelerinin iç danışmanlığını yapar.

Kara Kuşak: Problem çözme projelerini yönlendirir.

Yeşil Kuşak: Kara Kuşak projeleri için veri toplama ve analiz etme konusunda yardımcı olur. Yeşil Kuşak projelerini veya takımlarını yönetir.

Sarı Kuşak: Projelere ekip üyesi olarak katılır. Süreç iyileştirmeleri ile projeleri destekler.

Beyaz Kuşak: Genel projeleri destekleyen yerel sorun çözme ekipleri içinde çalışabilir, ancak bir Altı Sigma proje ekibinin parçası olmayabilir.

Şampiyonlar: Organizasyonel dağıtım planı oluşturmak ve bireysel projeleri tanımlamak için şirketin vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini çalışanlara aktarırlar. Kaynakları sağlar ve engelleri ortadan kaldırırlar.

Yöneticiler: Organizasyonun kültür ve vizyonu çerçevesinde Altı Sigma programının stratejik odağını oluşturarak genel uyumu sağlarlar.


6 sigma kullanarak başarı elde etmiş şirketler nelerdir?

Şirket adı

1995 yılında tasarruf miktarı

1996 yılında tasarruf miktarı

Alliedsignals

175 milyon dolar

350 milyon dolar


Başarılı kuruluşların problemleri nasıl çözdüğünü hatalara olan bakış açılarını ve büyüme sırlarını sizlerle paylaştık. Blog yazımızı faydalı bulup devamının gelmesini istiyorsanız ya da kafanızdaki sorulara cevap bulamadıysanız Amfi bölümünde sizi bekliyoruz. Yeni yazılarda görüşmek üzere...


Created with